Effectief communiceren kun je leren!

DISC  een uitleg van gedragsvoorkeuren

Menselijk gedrag is afhankelijk van voorkeursstijlen. Deze voorkeursstijlen bepalen de wijze waarop je reageert, organiseert en naar jezelf en de ander kijkt. Ze bepalen je manier van communiceren, zorgen voor verschillen in temperament en je voorkeur voor gedrag. Verschil in voorkeursstijlen zijn vaak een oorzaak van onbegrip en gedoe.
Inzichten in gedragsvoorkeur kan daarom verhelderend werken bij “communicatie-gedoe”.

Voorkeursstijlen in gedrag zijn al vroeg beschreven door de grondlegger van de psycho-analyse Jung en verder uitgewerkt door Marston in een model, de DISC analyse genoemd. Dit model geeft een goed inzicht in voorkeurstijlen van mensen. Deze methodiek maakt gebruik van kleuren om uitleg te vergemakkelijken.

DISC van begrip naar (h)erkenning en waardering

Door je eigen voorkeursstijlen te begrijpen en te (h)erkennen kun je het jezelf en je collega’s makkelijker maken.

DISC inzichten vergroten de kennis van gedrag. Gedrag van jezelf en dat van de ander.
Ze helpen je de basis van communicatie conflicten te herkennen en op te lossen en vergroten de individuele effectiviteit.

Inzicht bevordert de onderlinge teamsamenhang en dat resulteert weer in betere teamprestaties.

HERKEN JE EIGEN DISC STIJL

Alhoewel er voor iedereen een zekere mix van voorkeuren bestaat, is er meestal één stijl duidelijk aanwezig ,de primaire hoofdstijl. Deze wordt ondersteund door een andere stijl, de secundaire steunstijl.
Deze combinatie levert een bepaald voorkeursgedrag op, waar je je prettig bij voelt en die juist in stress goed zichtbaar is.
Je manier van communiceren en organiseren wordt er door beïnvloed.

DISC analyse, de basis voor effectieve communcatie

Je krijgt inzicht in je eigen stijl van communiceren.

Je leert hoe andere stijlen reageren, waardoor je begrijpt waarom je collega zich anders opstelt.

Je leert hoe jij de ander tegemoet komt, door je bewust net even anders op te stellen.

Je leert je eigen stijl effectiever in te zetten in communicatie, organisatie en samenwerking

Het levert je betere resultaten, meer tijd en meer plezier en energie.

DISC Team training
een goede start voor betere samenwerking

We verzorgen teamtrainingen Effectiever communiceren voor teams.
De DISC analyse is er een onderdeel van.

Alle teamleden doen een persoonlijke analyse. Deze wordt individueel nabesproken en dient als basis voor een teamanalyse effectief communiceren. In een drietal sessies stomen we jullie team klaar.
Kennis, motivatie en vaardigheden verbeteren, rondom effectief communiceren, staan daarbij voorop.

Geen holle praatjes, maar heldere afspraken en daadkrachtige hulp bij effectief communiceren.
Jullie stellen zelf de doelen rondom de gewenste effectiviteit en we werken samen aan door jullie aangedragen verbeterpunten.

De training Effectief communiceren voor teams kan worden ingezet bij:

  • problemen, zoals moeizame samenwerking, miscommunicatie, uitstelgedrag, onbegrip, langs elkaar heen praten, besluiteloosheid, teveel vergaderen,

  • nieuwe teams die elkaar beter willen leren kennen omdat er belangrijke projecten op stapel staan.

  • verandertrajecten rondom de organisatie van werk ( scrum, ondernemend werken, zelfsturende teams, holacracy) waar inzicht in gedrag bijdraagt aan een soepele invoering.

We werken resultaatgericht en zorgen voor borging, door training en begeleiding op de werkvloer en online.

Collega’s van het Master of Workflow team,

Astrid Haveman en Sandra van Dijk zijn de DISC experts. Ze hebben veel ervaring met DISC voor individuen en teams.

Wilt u weten of DISC iets voor jou en/of je team is? Neem dan contact op of bel 06.48.77.46.00